Спикер

Medium 12o7

Владимир Корчанов

FESCO
Вице-президент по морскому дивизиону